ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

กคช.มั่นใจทำให้คนไทยยิ้มได้ทุกโอกาส

          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มั่นใจทำให้คนไทยยิ้มได้ทุกโอกาส พร้อมกางแผนต่อยอดเปิดโครงการอีกเพียบหลังดันชุมชนดินแดงเฟส G ปิดจ๊อบสวยหรูแบบไม่มีข้อร้องเรียน และบ้านเอื้ออาทรที่เร่งปิดยอดขายอีกหลายพื้นที่ ตลอดจนกองทุนสินเชื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยให้เป็นเจ้าของบ้านได้มากยิ่งขึ้น รวมมาตรการดอกเบี้ย 0.01% เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย ล่าสุดปล่อยบ้านประหยัดพลังงาน Eco-Village รวมทั้งบ้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและสามารถตอบโจทย์ทุกฟังค์ชั่นการใช้งานให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าการเคหะฯ เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้สมกับเป็น NHA 4.0 เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาตร์รัฐอย่างแท้จริง