ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

5 หลักการซื้อบ้านและคอนโด

          การจะซื้อบ้านหรือคอนโดที่อยู่อาศัยสักแห่งเราคงต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน เพื่อให้ได้บ้านหรือคอนโดที่ตรงตาม
ความต้องการที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนของการเลือกซื้อนั้นก็มีแตกต่างกันออกไป เรามาดูกันดีกว่าว่า 5 หลักที่ควรรู้
          ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านและคอนโดมีอะไรบ้าง
          1. คำถามที่ตัวเองต้องตอบตัวเองให้ได้ โดยที่เราจะต้องตั้งคำถามจากตัวเองก่อนว่า เราต้องการอะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร
          โดยแบ่งออกเป็นดังนี้
          1.1 ต้องการซื้อบ้านเพื่ออะไร
          1.2 เราต้องการบ้านแบบไหน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม
          1.3 จำนวนสมาชิกที่อยู่ ทั้งนี้การคำนวณจำนวนสมาชิกนั้นก็สำคัญ กับการเลือกขนาดบ้านด้วยเช่นกัน
          1.4 งบประมาณ เมื่อเราตอบคำถาม 3 ข้อย่อยได้แล้ว เราก็จะตัดสินใจซื้อบ้าน หรือคอนโดได้แล้วว่า ต้องการอย่างไร
งบเท่าไหร่ และจำนวนสมาชิกเพียงพอไหมที่จะอยู่อาศัยที่แห่งนี้
          1.5 ทำเลที่ตั้ง หลายต่อหลายคนอาจจะมองที่ไกลผู้คนเพราะอาจจะอากาศดี แต่บางท่านต้องทำงานใจกลางเมือง การเลือกที่อยู่อาศัยอย่างเช่นบ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยวพระราม 5 โครงการบ้านที่อยู่อาศัยใกล้รถไฟฟ้า การเดินทางสะดวก ก็อาจจะเป็นทางเลือกทำเลที่เหมาะกับคนเมืองเช่นกัน
          2. การประเมินรายได้ มี 5 ข้อย่อย
          2.1 70-90% ของราคาซื้อขาย
          2.2 วงเงินกู้ 30 เท่าของรายได้
          2.3 เงินผ่อนต่อเดือน 25-30%ของรายได้
          2.4 กู้ 1 ล้าน จะต้องผ่อนต่อเดือนโดยประมาณ 7-8 พันบาท
          2.5 ระยะเวลาการกู้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65-70 ปี
          3. การเลือกโครงการ
          3.1 ความเจริญของทำเล
          3.2 ข้อเสียของทำเลในช่วงเวลา ช่วงปี
          3.3 โครงการที่น่าสนใจ
          3.4 ตัวบ้านหรือขนาดห้องพักคอนโด
          3.5 ชื่อเสียงของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
          4. เตรียมค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด
          4.1 ช่วงการซื้อ นั่นคือ การจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์
          4.2 ช่วงการโอนกรรมสิทธิ์ ในระยะนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากมาย ไหนจะค่าประเมินราคา ค่าจดทะเบียนจำนอง
ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าประกันมิเตอร์น้ำ-ไฟ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุนสำรองส่วนกลาง อีกเป็นต้น
          5. การตรวจบ้าน เป็นการตรวจว่าครบตามสัญญาหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น ผนัง พื้น ฝ้า วัสดุที่ใช้ วงกบประตูหน้าต่าง การใช้งาน
ระบบน้ำ-ไฟฟ้า ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนรับบ้านหรือคอนโด
เพียงใช้หลักการ 5 ข้อข้างต้นนี้เป็นตัวชี้วัดก่อนการตัดสินใจจะซื้อบ้านหรือคอนโดนั้นก็ทำให้คุณลดความเสี่ยง
ความสุญเสียที่จะต้องเสียใจหากตัดสินใจผิด หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ท่านตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโดที่อยู่อาศัยได้นะคะ
https://www.ananda.co.th/th/house/airi-rama5-ratchaphruek