ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

ภาพข่าว: กคช.รับลูกพม.เร่งเคลียร์บ้านคงเหลือ พร้อมขนบ้านอีกล็อตลุยโครงการบ้านล้านหลัง

          ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล เร่งสนองนโยบายกระทรวงพม.เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยนำอาคารคงเหลือทั้งหมดของการเคหะฯ มาเคลียร์สต็อค พร้อมระดมผู้บริหารวางแนวทางในการจัดสรรและจำหน่ายที่พักอาศัยในโครงการต่างๆ ทุกทำเลทั่วภูมิภาคมาวางกลยุทธ์เจาะกลุ่มเป้าหมายพร้อมแผนการขายด้วยโปรพิเศษและสินเชื่อที่สามารถให้ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงและไม่เป็นภาระต่อครอบครัวมากเกินไป หลังจากการผลักดันและเร่งขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยและศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจำหน่ายอาคารคงเหลือที่ค้างอยู่ในแต่ละโครงการของกคช.ได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเคลียร์สต็อกที่มีอยู่ให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ทางกคช.ได้ตอบรับและสนองนโยบายท่านรองนายกฯ สมคิด ที่จัดให้มีโครงการบ้านล้านหลังรอบ 2 โดยขนบ้านอีกล็อตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ของการจัดงานและการจองบ้านในโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615