ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

สมาคมรับสร้างบ้าน ชูแนวคิด “สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อม” ดัน 2 มิติ ลดปัญหาฝุ่นละออง

          สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยนางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่ ที่มีการก่อสร้าง จำนวนมาก โดยในการดำเนินงานเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็กในอนาคตที่อาจรุนแรงขึ้นนั้น สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านผลักดันและชูแนวคิด 
          "สร้างบ้านสร้างสิ่ง แวดล้อม" เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมมาก ยิ่งขึ้น ผ่านการดำเนินงาน 2 มิติ ได้แก่
          1. มิติด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจรับสร้างบ้าน เช่น การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับแนวคิดด้านการประหยัดพลังงาน 
          2. มิติด้านการก่อสร้าง เพื่อการป้องกันมลภาวะต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง เช่น การกั้นผ้าใบรอบแนวการ ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปรอบๆ พื้นที่ข้างเคียง, การทำความสะอาดล้อรถที่ออกจากหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดฝุ่น ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจก่อสร้างได้ 
          และเนื่องด้วยปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกิดจาก 2 ปัจจัย ปัจจัยหลักคือ ลักษณะทาง อุตุนิยมวิทยา โดยสภาพอากาศที่มีความนิ่ง ทำให้มลพิษทางอากาศไม่ระบายส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้น และอีกปัจจัยคือ แหล่งกำเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นำไปสู่การสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจรับ สร้างบ้านจึงผลักดันแนวคิด "สร้างบ้านสร้างสิ่งแวดล้อม" โดยร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้าง บ้าน ลดมลภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง โดยมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่แค่ ในช่วงวิกฤตเท่านั้น เพื่อมุ่งหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย