ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ร่วมยินดีกับสตรีนักบริหารดีเด่น ประจำปี 2561

          คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน ในสาขาสตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ โดยมี ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ (ที่ 3 จากซ้าย), คุณวรันยา ภูนวกุล, คุณกาญจนา พูลแก้ว, คุณศศินันท์ ออลแมนด์, คุณณัฏฐดา หล่ออู่เจริญ และ คุณวรดนู นิมมิต ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ