ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดการแถลงข่าวเรื่อง “แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561”

          บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว/ ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง "แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561" โดยคุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และคุณอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ที่ห้อง Asoke 2 ชั้น C, Grande Centre Point Terminal 21 โดยมีกำหนดการดังนี้

          ∙ 10.00 – 10.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน 
          ∙ 10.30 – 11.00 น. เชิญเยี่ยมชมบูธ LH SMART บริเวณด้านหน้าห้อง Asoke 2 
          ∙ 11.00 – 12.00 น. แถลงข่าว "แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561"
          ผู้บริหารตอบข้อซักถามสื่อมวลชน