ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

สภาวิศวกรแถลงบทเรียนคอสะพานชัยนาทถล่ม

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 สภาวิศวกร นำโดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ร่วมกับ นายชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษทดสอบความรู้ความชำนาญฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา นายอรรถสิทธิ ศิริสนธิ ผู้ชำนาญการพิเศษทดสอบความรู้ความชำนาญฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ นายวัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แถลงบทเรียนสาเหตุสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทถล่ม ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค