ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ เตรียมรับภาครัฐปลดล็อคภาคธุรกิจ พร้อมเปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ!!!

ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ตอกย้ำขั้นตอนระบบบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ด้วยการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ตามแนวทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าคนสำคัญ  พร้อมเปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศทันที!!! หลังภาครัฐประกาศปลดล็อคธุรกิจอย่างเป็นทางการ    

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน ในกลุ่มเซ็นทรัล ผู้ดำเนินธุรกิจ ไทวัสดุ เปิดเผยว่า  ปัจจุบัน ไทวัสดุมีสาขาที่สามารถเปิดให้บริการได้จำนวนกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ ส่วนบ้านแอนด์บียอนด์เปิดให้บริการได้ 2 สาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขาในต่างจังหวัด ด้วยเพราะสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ เราคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของประชาชน รวมไปถึงหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถเข้าถึงสินค้าเพื่อการใช้งานได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะสินค้าในหมวดเครื่องมือที่จำเป็น, สินค้าเพื่อการซ่อมบำรุง, สินค้าเพื่อการรักษาความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึงคือความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของลูกค้า และพนักงานทุกคน โดยในส่วนของสาขาที่เราเปิดให้บริการนั้น ที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ เรามีระบบบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ด้วยการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ตามแนวทางนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด มาโดยตลอด    

และด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนคนไทยทุกคน รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ ต่างให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามนโยบายและคำประกาศจากทางภาครัฐ  ทำให้เห็นได้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มทีดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนคนไทยทุกคน ส่งผลให้ภาครัฐออกประกาศมาตรการผ่อนปรนกิจการบางกิจการ เพื่อตอบรับความจำเป็นของประชาชน  ทั้งนี้ ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ หนึ่งในภาคธุรกิจ ที่ยืนหยัดเคียงคู่พนักงาน เพื่อนคู่ค้า และลูกค้าคนสำคัญ เราพร้อมเต็มที่ในการเปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศทันที!!! หลังภาครัฐประกาศปลดล็อคธุรกิจอย่างเป็นทางการ ซึ่งไทวัสดุมีสาขารวมกว่า 50 สาขา และบ้านแอนด์บียอนด์รวม 7 สาขา และยังคงคุมเข้มกับระบบบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ด้วยการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ตามแนวทางนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด  โดยไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์ ได้จัดระบบบริหารจัดการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ทางภาครัฐได้กำหนดทั้งในส่วนของลูกค้า และพนักงาน ดังนี้

มาตรการการคัดกรอง

 1. ลูกค้า และพนักงานทุกคน จะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ใช้บริการ และปฏิบัติงาน
 2. กรณีลูกค้าลืมนำหน้ากากมา สามารถซื้อได้ที่จุดจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยของทางร้าน โดยแจ้งพนักงานที่ประจำจุดคัดกรอง
 3. พนักงานทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าพนักงานทุกครั้ง
 4. ลูกค้าทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง ณ จุดทางเข้าลูกค้า  ตลอดระยะเวลาการเปิดร้าน
 5. หากตรวจพบว่าพนักงานหรือลูกค้า มีอุณหภูมิ สูงกว่า 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแยก พาไปที่จุดนั่งพักที่จัดไว้โดยเฉพาะ และดำเนินการตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง หากอุณหภูมิไม่ลดลงต่ำกว่า 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะเชิญแยกนำไปบริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ ดำเนินการประสานงาน แนะนำให้พบแพทย์ โดยทางร้านจะไม่อนุญาตให้เข้าทำงาน หรือเข้าใช้บริการที่ร้าน
 6. พนักงาน และ ลูกค้า ทุกคนต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อก่อนเข้าร้าน
 7. ลูกค้าที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก T1 จะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อเป็นการเก็บบันทึกข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ และทางร้าน สามารถติดตามได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ต้องติดตามลูกค้าเพื่อตรวจสอบหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม

มาตราการการลดความแออัด

 1. กำหนดระยะห่างของจุดยืนต่างๆ ที่ลูกค้าต้องรอรับบริการ หรือ รอเข้าคิวทำรายการ โดยมีการกำหนดระยะยืนด้วยเครื่องหมายให้เว้นระยะห่างแต่ละราย อย่างน้อย 1 เมตร โดยเฉพาะบริเวณจุดคัดกรอง, จุดแคชเชียร์ และ บริเวณร้านอาหารที่ต้องเข้าคิวสั่ง, ตู้ ATM และห้องน้ำ
 2. พนักงานขายที่จุดขาย ต้องยืนให้คำแนะนำหรือให้รายละเอียดสินค้ากับลูกค้า โดยรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร และ ต้องไม่มีลูกค้าหรือพนักงาน ยืนรวมกันจำนวนมากเกิน 1 คนต่อ 2 ตารางเมตร
 3. จุดที่นั่งในห้อง Contractor Room ต้องเว้นระยะนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 4. จุดนั่งรับประทานอาหาร ทางร้านได้จัดทำเครื่องหมาย เว้นระยะนั่ง 1 เมตร และนั่งเยื้องกัน ไม่ให้มีจุดนั่งตรงกันแบบหันหน้าเข้าหากัน
 5. ภายในลิฟท์  ได้ทำเครื่องหมายจุดยืนให้ลูกค้า และให้ยืนหันหน้าออกจากกัน
 6. บริเวณบันไดเลื่อน ได้กำหนดจุดบันไดเลื่อน ให้ลูกค้ายืน 1 ขั้น เว้นระยะห่าง 2 ขั้น
 7. มีการจำกัดจำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการ ตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดในจังหวัดนั้นๆ  กรณีมีจำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการเกินมาตรการที่กำหนด ทางร้านได้จัดพื้นที่และเก้าอี้ให้บริการลูกค้านั่งรอบริเวณด้านหน้าทางเข้าร้าน

มาตราการเพิ่มความปลอดภัยและลดการสัมผัส

 1. บริเวณจุดบริการลูกค้า และ จุดแคชเชียร์  ได้จัดทำแผงกั้น หรือ Counter Shield ระหว่างลูกค้า และพนักงาน หรือ ให้พนักงานสวมใส่  Face Shield
 2. เพิ่มจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ บริการทุกจุดตั้งแต่บริเวณทางเข้า , บริเวณจุดบริการลูกค้า , จุดแคชเชียร์ และ จุด Ask Me โดยใช้เป็นระบบเหยียบปั๊ม เพื่อลดการสัมผัส
 3. เพื่อเป็นการลดการสัมผัส ณ จุดบริการลูกค้า ทางร้านได้ทำการแยกโต๊ะเซ็นต์เอกสาร  ออกจากเคาน์เตอร์ และที่จุดบริการชำระเงินทางแคชเชียร์จะใช้ถาดในการรับส่งธนบัตร หรือ การ์ด และใบเสร็จ ให้ลูกค้า
 4. เพิ่มจุดพิเศษสำหรับดูแลผู้อาวุโส ผู้พิการ และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะแยกออกจากจุดให้บริการปกติ  โดยจะมีพนักงานเป็นผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพื่อความรวดเร็ว และลดระยะเวลาการอยู่นอกบ้าน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการชำระเงินแบบ  Cashless หรือระบบ  E-payment

มาตราการความสะอาดปลอดภัยทุกจุด

 1. เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุก 30 นาที บริเวณจุดสัมผัส ได้แก่จุดบริการลูกค้า จุดเคาน์เตอร์แคชเชียร์ และ อุปกรณ์ต่างๆ
 2. กำหนดระยะเวลาในการทำความสะอาดห้องน้ำทุก 30 นาที
 3. กำหนดช่วงเวลาการทำความสะอาดร้าน  และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ลูกค้าใช้ เช่นรถเข็น ตระกร้าใส่ของ โดยแอลกอฮอล์ หรือ น้ำยาทำความสะอาด วันละ 3-4 ครั้ง และทุกสิ้นวันหลังร้านปิดให้บริการ
 4. มีมาตราการ การพ่นยาฆ่าเชื้อ ในกรณีพบผู้เสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการที่ร้าน

โดยมาตรการดังกล่าวข้างต้น ทางไทวัสดุและบ้านแอนด์บียอนด์ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งในเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา เมื่อเข้ามาใช้บริการที่ไทวัสดุ รวมถึงมาตรการด้านราคาสินค้า ที่ไทวัสดุเองมีการตรึงราคาสินค้า จำหน่ายในราคาพิเศษ มีมาตรฐานราคาที่แน่นอน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่าย ให้กับลูกค้าประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย และนอกจากการเลือกซื้อสินค้าจากทางหน้าร้านไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์แล้ว ลูกค้ายังสามารถใช้บริการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ของไทวัสดุ ได้แก่ www.thaiwatsadu.com, Facebook: thaiwatsadu, Line @Thaiwatsadu, www.baanandbeyond.com, Facebook: Baan&Beyond, Line @baanandbeyondth, www.jd.co.th และ Call Center 1308