ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

โนเบิลประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 ตอกย้ำความมั่นใจให้แก่ลูกบ้านและลูกค้าทุกโครงการ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกบ้านและลูกค้าทุกท่านเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้มีแคมเปญ NOBLE TOGETHER เพื่อสร้างความอุ่นใจและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่บริเวณส่วนกลางทุกโครงการ รวมถึงส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพาให้กับลูกบ้านและผู้เช่าอาศัยโครงการโนเบิลทุกโครงการ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง noblehome.com/noble-together

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดและได้ดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพื่อสุขภาพของลูกค้าและพนักงานทุกท่าน โดยได้เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับพนักงานและผู้มาติดต่อ ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานขายทุกโครงการ ให้ความรู้และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องแก่พนักงาน รวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการเสริมความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน ลูกค้าและพนักงานต่อไป เพื่อร่วมผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน โดยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ www.noblehome.com, Facebook: Noble Development และ LINE ID: @Nobledev