ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ จัดกิจรรมเฟ้นหานักร้องเสียงดี อายุ 7-14 ปี บนเวที เดอะ คริสตัล สตาร์ คิดส์ คอนเทส ครั้งที่ 2 : เพลงฮิต 100 ล้านวิว (THE CRYSTAL STAR KID’S CONTEST #2)

          ชิงเงินพร้อมถ้วยรางวัล มูลค่ากว่า 30,000 บาท ในวันเสารที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  ที่อีเวนท์ฮอลล์ เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ 
          **รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. เพียงคลิก http://bit.ly/2YQkKxD รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-101-5871, 098-016-8508 

          รายละเอียด
          1. ประเภทการแข่งขัน
          - นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 7- 14 ปี (เกิดวันที่ 1 ม.ค. 2548 - 31 ธ.ค. 2555)
          2. จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
          - ไม่เกิน 40 ท่าน (ตามแต่วิจารณญาณของกรรมการ)
          3. วันเวลาที่ใช้ในการประกวด
          - วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 รายงานตัวและจับฉลากคิวแสดง 10.00 น. – 10.30 น. เป็นต้นไป 
          4. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
          - แต่งกายด้วยชุดสุภาพ หรือชุดนักร้องที่สอดคล้องกับแนวเพลงที่ร้องประกวด
          - ผู้สมัครเข้าประกวดร้องเพลงต้องรายงานตัว ณ เวทีการประกวดก่อนเวลาทำการแข่งขัน
          - ผู้เข้าประกวดเลือกเพลงไทยสากล เพลงสากลเป็นเพลงฮิต 100 ล้านวิวเท่านั้น ที่ใช้ในการประกวด 1 เพลง/Backing Track (ไม่อนุญาตนำเพลงลูกทุ่ง หรือลูกกรุงมาประกวด)
          5. เกณฑ์การให้คะแนน 50 คะแนน
          - ความถูกต้องของอักขระ เนื้อร้อง 15 คะแนน
          - ความไพเราะและคุณภาพเสียงร้อง 15 คะแนน
          - ความถูกต้องของจังหวะ ทำนอง 10 คะแนน
          - ลีลาการแสดงออก และชุด ที่สอดคล้องกับเนื้อร้อง 10 คะแนน           
          รวมคะแนน 50 คะแนน
          6. รางวัลการประกวด
          - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
          - รางวัลขวัญใจมวลชล (Popular vote) เงินรางวัล 2,000 บาท
          7. หลักฐานในการสมัคร
          - กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ http://bit.ly/2YQkKxD
          - รูปถ่าย บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน (แนบใบสมัครออนไลน์และรายงานตัววันเข้าแข่งขัน)
          - ส่ง Link Youtube clip สำหรับ Audition จำนวน 1 เพลง ทาง Line ID: baramet.w
          8. กำหนดการสมัคร
          - กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
          - ส่ง Link Youtube clip สำหรับ Audition ให้กับทีมงาน (ใช้เพลงเดียวกับที่ใช่ประกวดในรอบ Final ก็ได้) 
          ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 18.00น.
          - ประกาศผลรอบ Audition clip ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ผ่านกลุ่ม line และเพจเฟสบุ๊ค 
          เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ https://www.facebook.com/thecrystalsbratchapruek/ (ผู้ผ่านเข้ารอบจะ 
          ได้รับเชิญเข้ากลุ่ม line การประกวดจากทีมงาน "The Crystal star kids contest")
          - ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ Final ต้องมารายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน The Crystal SB Ratchapruck เวลา 10.00 -
10.30 น. หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์