ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

งาน “ประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 8”

          เมื่อวันก่อน บัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และทีมงาน ได้จัดงาน "ประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 8" ณ ห้องศรีวราแกรนด์บอลรูม ชั้น 2
          ผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขามีดังต่อไปนี้
          -รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : ฉลาดเกมส์โกง / สร้างโดย จีดีเอช ห้าห้าเก้า , จอกว้างฟิล์ม โปรดิวเซอร์ - จิระ มะลิกุล, เช่นชนนี สุนทรศารทูล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, สุวิมล เตชะสุปินัน, วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์ -รางวัลรองชนะเลิศภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : แมลงรักในสวนหลังบ้าน (Insects in the backyard) สร้างโดย บริษัท ที-เรค (ประเทศไทย) จำกัด โปรดิวเซอร์ - วริทธิ์พล จิวะสุรัตน์, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, สุทธิเขตต์ คงถาวร, ทรงพล อินทเศียร 
          -รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : นัฐวุฒิ พูนพิริยะ จากภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง ผู้ช่วยผู้กำกับ1 - ทรงพล จันทรสม / ผู้ช่วยผู้กำกับ2 - ชุติกาญจน์ สีชมภู -รางวัลรองชนะเลิศผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ จากภาพยนตร์เรื่อง แมลง รักในสวนหลังบ้าน (Insects in the backyard) ผู้ช่วยผู้กำกับ - วนิดา แสงบุญเกิด
          -รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : นัฐวุฒิ พูนพิริยะ, ธนีดา หาญทวีวัฒนา, วสุธร ปิยารมณ์ จากภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง -รางวัลรองชนะเลิศบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม :ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ จากภาพยนตร์เรื่อง แมลงรักในสวนหลังบ้าน (Insects in the backyard)
          -รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม : ชานน สันตินธรกุล จากภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง -รางวัลรองชนะเลิศนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม : ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ จากภาพยนตร์เรื่อง มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ -รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม : ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง จากภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง -รางวัลรองชนะเลิศนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม : น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ จากภาพยนตร์เรื่อง เพื่อน..ที่ระลึก -รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม : ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ จากภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง 
          -รางวัลรองชนะเลิศนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม : ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ จากภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง -รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม : พลอย ศรนรินทร์ จากภาพยนตร์เรื่อง สยามสแควร์ -รางวัลรองชนะเลิศนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม : จรินทร์พร จุนเกียรติ จากภาพยนตร์เรื่อง Die Tomorrow -รางวัลเชิดชูเกียรติผู้กำกับผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย (Lifetime Achievement Award) : มานพ อุดมเดช