ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ร่วมรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

          ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ จัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย (ปภ.) ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์ ได้แก่ นิว - จิ๋ว และไมค์ ภิรมย์พร ร่วมรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย