ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การประกวดมิสแกรนด์ พิจิตร 2017 เริ่มคึกคัก

          นายธีรศักดิ์ อริยะอรชุน ประธานกรรมการกองประกวดมิสแกรนด์พิจิตร2017 เผยความคืบหน้าการประกวดมิสแกรนด์ พิจิตร 2017 โดยเปิดเผยว่า "หลังกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017 ได้มอบหมายให้คณะทำงาน มิสแกรนด์ พิจิตร 2017จัดการประกวดในครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้ได้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนสาธารณะบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
          ล่าสุดมีบรรดาเหล่าสาวงามจากพิจิตรได้แห่เข้ามาสมัครแล้วโดยการรับสมัครจะไปสิ้นสุดปิดรับสมัครในวันที่ 25มกราคม 2560 อย่างไรก็ดีคุณสมบัตินางงามที่มาสมัครนั้นต้องอายุ 17 - 27 ปี มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างๆได้ดี มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม สมกับเป็น Miss Grand Phichit 2017
          โดยการประกวด Miss Grand Phichit 2017มีวัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์พิจิตร2017 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อทำหน้าที่การประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลืองานสังคม สาธารณกุศลต่างๆ ตลอดจนหน้าที่ต่างๆที่จะได้รับมอบหมายในอนาคตชี้นำสังคม เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพิจิตร และ นางงาม Miss Grand Phichit 2017จะเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีระดับชาติ Miss Grand Thailand 2017 ตามที่มอบหมายต่อไป