ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ประกาศผลรางวัล Thailand Sustainable Tourism Awards 2011 รางวัลแห่งความคิดและจิตใจของคนทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้น

          อพท.ได้จัดงานประกาศผลรางวัลแห่งความคิดและจิตใจของคนทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคล องค์กร ชุมชน และเยาวชน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความยั่งยืนและเกิดเสถียรภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อมและเพื่อให้เกิดการขยายผลด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รางวัลแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่
1. รางวัลพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. รางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สื่อมวลชน)
3. รางวัลชนะเลิศ บุคคลที่มีผลงานสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

          โดยรางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สื่อมวลชน) ประเภทบุคคลได้แก่ คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี และคุณตั้น พิเชษฐไชย ผลดี จากรายการเนวิเกเตอร์ ประเภทสื่อได้แก่ รายการโทรทัศน์ เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3 ดูรายละเอียดรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://dasta.or.th/tsta/sub/announce_main.php

          ติดต่อ:
          dasta2554@gmail.com