ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “หนูนา-หนึ่งธิดา” ยิ้มปลื้มรับรางวัล “บุคคลผู้เป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชน”

 
          “หนูนา-หนึ่งธิดา โสภณ” ยิ้มปลื้มได้รับรางวัลประกาศนียบัตรจาก เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth For Next Step ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะ “บุคคลผู้เป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชน” ของโครงการ Youth Day in Wonder Lens : มหกรรมทำความดีไร้ยางอายกับเด็กชายแว่นโต ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ ลานกิจกรรมห้างมาบุญครอง เมื่อวันก่อน