ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

“ทีพีซี เพาเวอร์ ฯ” ส่งโรงไฟฟ้าชีวมวลพัทลุงต้นแบบจัดการพลังงาน

          "ทีพีซี เพาเวอร์ ฯ" ส่งโรงไฟฟ้าชีวมวลพัทลุงต้นแบบจัดการพลังงาน ลุยต่อชิงรางวัลในปี 2020 Thailand Energy Awards
          ทีพีซีเพาเวอร์ โชว์โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.พัทลุง ต้นแบบการบริหารจัดการด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงานในชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Energy Awards ในปี 2020 ชิงรางวัล ยกระดับการจัดการโรงไฟฟ้าที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยว่า จากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคง และบริษัทฯเพื่อเป็นการโชว์ความสำเร็จของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ TPCH ที่มีผลงานที่โดดเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ทำให้ในปี 2563 บริษัทได้ส่งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลพัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP) เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand Energy Awards ประจำปี 2563 (2020) อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีน (TSG ) ของ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ที่ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อัตรากำลังผลิต 9.5 เมกะวัตต์ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) และยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับ ASEAN Energy Awards 2019 โดยมีการใช้วัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในแบบใช้เชื้อเพลิงผสมได้หลายชนิด (Multi-Fuel) อาทิ ไม้ยางพารา (ตอไม้ รากไม้ ปลายไม้ และปีกไม้) และกะลา/ทะลายปาล์ม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงขาดแคลน