ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการการส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม ในการแปรรูปผลไม้อบแห้ง ข้าวฮาง และสมุนไพรอบแห้ง

          สำหรับผู้ที่สนใจการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมั้น ทางภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร ได้จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับการใช้พาราโบล่าโดมในการทำแห้งกล้วยตาก ข้าวฮาง ผลิตภัณฑ์จากข้าว ตลอดจนสมุนไพร โดยเป็นการอบรมที่มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ซึ่ง ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านใดสนใจสมารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ลิงค์นี้
          โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นวันที่21 และ22 มกราคม 2563 ค่ะ
          หน้าสมัครสัมมนาถ่ายทอดสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
          http://www.foodtech.eng.su.ac.th/DBWeb/TrainReg/TrainRegPage.aspx?TrainRegID=35