ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ภาพข่าว: โออาร์ ร่วม “โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น กว่า 1,800 แห่ง ทั่วประเทศ

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ นายเอนก บัวนาเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด และผู้บริหารจากบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ร่วมลงนาม "บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร" ณ กระทรวงพาณิชย์ โดย โออาร์ นำสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวนกว่า 1,800 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับน้ำมันเต็มลิตรอย่างทั่วถึงครอบคลุมสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ