ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำด้านพลังงาน Thailand’s Future Energy Leader

          สถาบัน ลีด บิซิเนส (LEAD Business Institute) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University – ILR School) จัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำด้านพลังงาน Thailand's Future Energy Leader ขึ้นเป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา และเตรียมความพร้อมผู้บริหารขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานที่ดีร่วมกันในกลุ่มอุตสาหกรรม
          หลักสูตร Thailand's Future Energy Leader 2019: Smart Collaboration มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับผู้นำ และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับองค์กรในประเทศต่อไป สอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่คุณนนทพร อนันตภากรณ์ โทรศัพท์ 062-454-2419 E-mail: nontaporn@leadbusinessinstitute.com