ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

วสท. เชิญร่วมอบรม เรื่อง “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556” ใน 3 จังหวัด

          ระบบไฟฟ้ามีความสำคัญต่อทุกธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชนในยุคดิจิทัล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญร่วมอบรม เรื่อง "มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556"หลักสูตร 3 วัน อัพเดทองค์ความรู้...สู่ความเป็นมืออาชีพและความมั่นคงปลอดภัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า, มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต, อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน, การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว, ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ, การต่อสายลงดิน, ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย และอื่น ๆ อีกมากมาย
          กำหนดจัด และสถานที่
          23 – 25 พ.ค. 62 โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส,พัทยา, ห้องราชนาวี ชั้น 2 จ.ชลบุรี
          07 – 09 มิ.ย. 62 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) ห้องแมนดาริน ซี ชั้น 1 จ.กรุงเทพฯ
          02 – 04 ส.ค. 62 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) ห้องแมนดาริน ซี ชั้น 1 จ.กรุงเทพฯ
          29 – 31 ส.ค. 62 โรงแรมโฆษะ ห้องมงกฎเงิน ชั้น 2 จ.ขอนแก่น 

          สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณนพมาศ วสท. โทร 02-184-4600-9 ต่อ 521 Email: eit@eit.or.th