ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ภาพข่าว: “ QTC ” จัดสัมมนา QTC is not only transformer

          นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ (กลาง) และนายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ (ที่3จากขวา) รองกรรมการ ผู้จัดการสายการตลาด บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานที่มากกว่าสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้า ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ " QTC is not only transformer " เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง QTC ได้คิดค้นและพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Super Low Loss Transformer ขึ้นมาช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 40% และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Smart Transformer Monitoring System เป็นระบบ Monitoring Online ผ่านระบบ Cloud จากทุกที่ทั่วโลก ด้วยระบบการสื่อสาร 3G และ 4G ที่สามารถติดตั้งกับหม้อแปลงใหม่หรือหม้อแปลงเดิมได้ทุกยี่ห้อ นอกจากนี้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ คือ D.E Busduct โดย "QTC" ได้จับมือกับ "Dynamic Electrical" หรือD.E จากประเทศมาเลเซีย เป็นสินค้าที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล IEC เจ้าแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับมาตรฐาน IEC 61439-6 (Edition 1.0 เวอร์ชั่นล่าสุด) ซึ่ง QTC ได้ผ่านการทดสอบแบบ Full Type Test ตามมาตรฐานของ UL อีกด้วย โดยในงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 ท่าน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆนี้