ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

CEDIGAZ เผยแพร่รายงานและฐานข้อมูลใหม่

          นำเสนอข้อมูลตลาดไบโอมีเทนทั่วโลก ขณะที่ก๊าซสีเขียวกำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก

          ภาคส่วนไบโอมีเทนกำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก อีกไม่นานจะมีโรงงานผลิตไบโอมีเทนมากกว่า 1,000 แห่งที่ดำเนินงานใน 34 ประเทศ โดยเพิ่มขึ้นจาก 720 แห่งเมื่อปลายปี 2017 ภาคส่วนก๊าซสีเขียวที่กระจุกตัวอยู่ในยุโรปมายาวนานกำลังแพร่ขยายไปทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสัย

          นับตั้งแต่ปี 2010 การผลิตไบโอมีเทนทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จนแตะระดับ 3 พันล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2017 การใช้ไบโอมีเทนขยายตัวไปทั่วทวีปยุโรป โดยตอนนี้มีประเทศผู้ผลิตไบโอมีเทนในยุโรป 19 ประเทศ ซึ่งมีผลผลิตรวมกันเกือบ 2 พันล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2017 ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาคือผู้นำระดับโลกในการใช้ไบโอมีเทนเป็นเชื้อเพลิงยานพาหนะ ทำให้การผลิตยิ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2014-2017 ทั้งยังได้รับการผลักดันโดยกฎข้อบังคับในระดับรัฐและระดับประเทศ อย่างไรก็ดี การที่ประเทศจีนและอินเดียได้นำเทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพมาใช้เมื่อไม่นานมานี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาด โดยทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายการผลิตไบโอมีเทนที่มีความทะเยอทะยาน และคาดว่าจะกลายเป็นตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ ส่วนในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้นั้น บราซิลกำลังอยู่ในขั้นตอนของการวางกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพอันมหาศาลนี้

          รัฐบาลประเทศต่างๆ ตระหนักถึงประโยชน์มากมายของไบโอมีเทนกันมากขึ้น ไบโอมีเทนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ ปรับปรุงคุณภาพอากาศ ส่งเสริมการจัดการของเสียและการรีไซเคิล สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ด้วยเหตุนี้ จึงมีหลายประเทศมากขึ้นที่กำหนดกรอบการกำกับดูแลเพื่อสนับสนุนภาคส่วนไบโอมีเทน

          แม้จะมีความตื่นตัวและความสนใจมากขึ้นในหมู่รัฐบาลและผู้ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมทั่วโลก แต่ข้อมูลในภาคส่วนนี้ยังไม่เพียงพอ ขณะที่แหล่งข้อมูลในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือภาคส่วนต่างๆ ยังกระจัดกระจายอย่างมาก เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้ CEDIGAZ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลก๊าซธรรมชาตินานาชาติ จึงได้เผยแพร่รายงานและฐานข้อมูลใหม่ที่เน้นเกี่ยวกับตลาดไบโอมีเทนและโรงงานผลิตทั่วโลก นับเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับผู้กำหนดโยบาย บริษัทพลังงาน ผู้จัดหาอุปกรณ์ รวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่ติดตามตลาดที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้

          รายงานมีโครงสร้างดังนี้

          - ภาพรวมของตลาดและการผลิตไบโอมีเทนทั่วโลก โรงงานปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด และแนวโน้มในอนาคต (ตามแต่ละภูมิภาค)
          - บทวิเคราะห์ 40 ประเทศในยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย อเมริกากลางและอเมริกาใต้ และแอฟริกา
          - กรณีศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดไบโอมีเทนที่เกิดใหม่และพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน และอินเดีย

          ฐานข้อมูลจะนำเสนอ

          - รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางเทคนิคหลักๆ รวมถึงสถานะในปัจจุบัน (เปิดดำเนินงาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรืออยู่ในขั้นของการวางแผน) ความสามารถในการผลิต และตำแหน่งที่ตั้ง ณ สิ้นปี 2017
          - ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานผลิตไบโอมีเทน 1,020 แห่ง ใน 34 ประเทศ

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
          www.cedigaz.org
          contact@cedigaz.org

          (โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/838159/CEDIGAZ_Logo.jpg )

          ที่มา: CEDIGAZ