ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ภาพข่าว: คณะรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ศรีลังกา เยี่ยมชม “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง”

          นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.ให้การต้อนรับ H.E.Mr.M Appuhamilage Kapila Ajith Kumara Mannapperuma รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมจากประเทศศรีลังกา และคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R จาก 35 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดโดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น และศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (United Nations Centre for Regional Development : UNCRD) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมของ ปตท.โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร