ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

สมาคมเพื่อนชุมชน เตรียมจัดงานแถลงข่าว ‘ก้าวสู่ปีที่ 9… ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน’

          สมาคมเพื่อนชุมชน เตรียมจัดงานแถลงข่าว 'ก้าวสู่ปีที่ 9… ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน' แถลงผลการดำเนินงานตลอด 8 ปีที่ผ่านมา มุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง "การขับเคลื่อนเมืองระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงเวศ" โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน และประธานชุมชนเกาะกก ผู้แทนชุมชนจากมาบตาพุด จ.ระยอง นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเส้นทาง 8 ปี สมาคมเพื่อนชุมชน และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน งานจัดขึ้น ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ

          หมายเหตุ : สมาคมเพื่อนชุมชน เกิดจากความร่วมมือของ 5 บริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ ปตท. เอสซีจี, บีแอลซีพี ดาว เคมิคอลล์ และ โกลว์ พลังงาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน