ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ภาพข่าว: บีซีพีจีมอบโซลาร์เซลให้โรงเรียน ICU

          นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ "Energy for Everyone" ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ว่าที่ พ.ต. อนุวรรตน์ ไวยนิกรณ์ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เป็นผู้รับมอบ
          ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ที่อยู่ในโครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษหรือโรงเรียน ICU ตั้งอยู่ในเป็นพื้นที่ห่างไกล เกือบติดชายแดนประเทศเมียนมาร์ ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนกว่า 300 คน