ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ภาพข่าว: EPCO-CSS เล็งขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าเวียดนามเพิ่ม

          นายยุทธ ชินสุภัคกุล (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก หรือ EPCO และ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น หรือ CSS เข้าพบ นายทราน หู เด๋อ (Mr.Tran Huu The) (ที่ 6 จากขวา) รองประธานคณะกรรมการประชาชน ประจำจังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งข้อมูลด้านพลังงานในท้องถิ่นจากพลังงานสะอาด และความเป็นไปได้ในการลงทุนพลังงานทดแทนอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมกว่า 100 เมกะวัตต์ เมื่อเร็วๆนี้