ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ภาพข่าว: CP LAND รับรางวัล โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ

          เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวิศวกรรมพลังงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณ วิวัฒน์ อิ้วสมจิตร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารอาคาร และคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ส่วนศูนย์การค้า ไอทีมอลล์ ได้รับฉลากแสดงข้อมูล การใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ประเภทศูนย์การค้า ระดับ A และ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ได้รับฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ประเภทสำนักงาน ระดับ A+ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแนวทางหลักในการชี้วัดอาคารมาตรฐานด้านบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ