ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ภาพข่าว: WHAUP จับมือ Hitachi Transport ติดตั้งแผง Solar Rooftop 501.6 KW

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิเศษ จูงวัฒนา (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP นายมิซึชิกะ นากาโนะ (กลางขวา) Managing Director และนายไกรศักดิ์ โรจนประเสริฐ (ขวา) General Manager Logistics Business บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และระบบการขนส่งรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามในสัญญาติดตั้งแผง Solar Rooftop ขนาด 501.6 KW บนพื้นที่หลังคาโรงงานของ Hitachi ประมาณ 5,448 ตารางเมตร ซึ่งจะช่วยทดแทนการใช้พลังงานเดิมได้ถึง 21.3% และลดการปล่อย CO2 ประมาณ 350 ตันต่อปี และสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับ Hitachi ที่ 700,000 หน่วยต่อปี โดยคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับลูกค้าได้ประมาณ เมษายน 2562 
          การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจมาอย่างยาวนานระหว่าง WHA Group และกลุ่มบริษัท Hitachi ที่ได้มอบความไว้วางใจและการบริการด้านโลจิสติกส์ประเภทคลังสินค้า (Built-to-Suit Warehouse) ในพื้นที่ยุทธศาสตร์หลายแห่ง อาทิ ลำลูกกา เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี บางนา-ตราด กม. 18 และชลหารพิจิตร ซึ่งคิดเป็นพื้นที่คลังสินค้ารวมกว่า 69,000 ตารางเมตร ตลอดจนการใช้บริการติดตั้งแผง Solar Rooftop ของ WHAUP นับเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการให้บริการโซลูชั่นอย่างครบวงจรของ WHA Group 

          เกี่ยวกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP
          บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม WHA Group ทั้ง 9 แห่ง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ให้บริการอยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และให้บริการแก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ส่วนธุรกิจพลังงานมีรวมถึงการร่วมลงทุนด้านไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ ในการดำเนินการโรงไฟฟ้าทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และพลังงานทางเลือก
          ธุรกิจหลักของ WHAUP ประกอบด้วย
          - ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆของ WHA Group ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
          - ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการร่วมลงทุนด้านไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าหลายราย เช่น กลุ่มโกลว์ กลุ่มกัลฟ์ และกลุ่ม บี. กริม เพาเวอร์ รวมกำลังการผลิต กว่า 2,500 เมกะวัตต์ 
          - ทั้งนี้ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในโครงการ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 คาดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ได้ภายในไตรมาส 4/2561 นี้ ขณะที่โครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในต้นปี 2562
          - ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop ปัจจุบันมีการติดตั้ง Solar Rooftop และเริ่มจ่ายไฟไปแล้ว 9 โครงการ รวมกำลังผลิต 4.8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 8 โครงการ รวม 7.2 เมกะวัตต์ โดย WHAUP ให้บริการติดตั้งและดูและระบบ Solar Rooftop แบบครบวงจรให้กับผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ และภายนอก ที่สนใจติดตั้งระบบ Solar Rooftop บนหลังคาโรงงาน โดยในปี 2561 คาดว่า WHAUP จะมีการเซ็นสัญญาให้บริการ Solar Rooftop จำนวนทั้งสิ้น 10-15 เมกะวัตต์ และบริษัทตั้งเป้าการให้บริการ Solar Rooftop จำนวน 200 เมกะวัตต์ในอนาคต
          About Hitachi Transport System Vantec [Thailand], Ltd
          บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และระบบการขนส่งรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 53,000,000 ล้านบาท จากการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งให้กับลูกค้ากว่า 29 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งมีคลังสินค้าครอบคลุม 13 พื้นที่ของภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย คิดเป็นคลังให้บริการจัดเก็บสินค้า 152,660 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถภายนอกอาคาร 48,000 ตารางเมตร รวมพื้นที่ให้บริการทั้งสิ้น 200,660 ตารางเมตร