ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

สนพ. ปล่อยคลิปวิดีโอ โมชั่นกราฟิก “LPG รู้ไว้ไม่เอ้าท์” ตอบโจทย์ทุกคำถาม ทันสมัย เข้าใจง่าย

          สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคลิปแอนิเมชันชุด "LPG รู้ไว้ไม่เอ้าท์" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG และการใช้ก๊าซ LPG ที่ถูกต้อง ให้กับประชาชนทั่วไป
          สนพ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างพลังงาน และติดตามสถานการณ์ราคาพลังงาน ได้ให้ความสำคัญด้านข้อมูล ความรู้ ด้านพลังงาน เรื่องก๊าซ LPG ซึ่งปัจจุบันนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำคลิปในรูปแบบโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) ชุด "LPG รู้ไว้ไม่เอ้าท์" เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซ LPG ได้แก่ ปริมาณการผลิต การนำไปใช้ และการใช้ก๊าซ LPG ที่ประหยัด โดยเล่าเรื่องในรูปแบบแอนิเมชันที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง
          ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงประเภทหนึ่ง ที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบและการแยกก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันนำมาใช้ในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยก๊าซ LPG ที่ใช้ประมาณ 92% ผลิตในประเทศ และอีกประมาณ 8% นำเข้ามาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามก๊าซ LPG ที่ผลิตได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เราต้องนำเข้าน้ำมันดิบมาจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นราคาตามตลาดโลก จึงมีผลต่อราคาก๊าซ LPG ในประเทศไทยด้วย
          ในอดีต ราคาก๊าซ LPG ได้มีการตรึงราคาให้ต่ำกว่าราคาตลาดโลก ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมาก เข้าใจว่าเป็นของถูก และใช้กันอย่างไม่ประหยัด ขณะที่รัฐบาลก็รับภาระค่าชดเชยในการตรึงราคามากขึ้นต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันประเทศไทยเปิดเสรีก๊าซ LPG ทั้งระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ขยับขึ้น-ลง ตามกลไกราคาที่แท้จริง สร้างความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งนี้ สนพ. ได้มีการติดตามสถานการณ์และราคาอย่างใกล้ชิด ป้องกันการฉวยโอกาสที่อาจสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ก็มีหน้าที่ควบคุมดูแลราคาขายปลีก และค่าขนส่งให้เหมาะสม รวมถึงรัฐบาลก็มีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ประชาชนสามารถช่วยกันประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่าได้ เช่น การเลือกใช้เตาประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เป็นต้น
          โดยประชาชนและผู้สนใจสามารถติดตามคลิปวิดีโอโมชั่นกราฟิก ชุด "LPG รู้ไว้ไม่เอ้าท์" ได้ที่ www.eppo.go.th และ Facebook : EPPO Thailand