ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

“กกพ.” ชูมาตรการราคา หนุนภาคธุรกิจลดพีค ลดค่าไฟ

          "กกพ."ร่วม "3 การไฟฟ้าฯ" นำมาตรการราคา ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ภาคธุรกิจ เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ร่วมโครงการ "Demand Response รูปแบบ CPP" ยกระดับการลดพีค ทำดีได้ลดค่าไฟ ตั้งเป้าสามารถ ลดพีค ได้ 100 เมกะวัตต์ 
          นายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดทำ "โครงการนำร่องมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response – DR) ในรูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP)" ซึ่งการใช้มาตรการ DR ในครั้งนี้ จะเป็นการใช้การลดค่าไฟแทนการจ่ายเงินชดเชย เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้พลังงานขนาดใหญ่ หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าช่วง 13.30 น. – 15.30 น. ซึ่งเป็นเวลา Critical Peak สำหรับรอบบิลเดือนสิงหาคม 2561 โดยการไฟฟ้าทั้งสามแห่งจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2561 วางเป้าหมายในการลดการใช้ไฟฟ้าเวลา Critical Peak ลงไม่น้อยกว่า 100 เมกะวัตต์ ในรอบบิลดังกล่าว 
          "โครงการ DR ในรูปแบบ CPP เป็นการขยายผลต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านมา กกพ.ประสบความสำเร็จในการดำเนินมาตรการ DR แบบจ่ายเงินชดเชยตอบแทนการลดการใช้ไฟฟ้าและลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของระบบในช่วงที่ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ จึงได้พัฒนาโครงการนำร่อง โดยนำมาตรการ DR แบบ CPP ซึ่งเป็นมาตรการด้านอัตราค่าไฟฟ้ามาทดลองใช้บริหารจัดการพลังงานเพื่อลดพีคของระบบเดือนสิงหาคม เชื่อมั่นว่า จะลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และภาระการลงทุนขยายโรงไฟฟ้าโดยรวมได้ในระยะยาว" นายวีระพล กล่าว
          สำหรับแนวทางการดำเนินการโครงการ DR แบบ CPP จะเป็นโครงการรูปแบบสมัครใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้พลังงานประเภทที่ 4 (กิจการขนาดใหญ่) ที่ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU และมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแบบ AMR สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าอัตรา CPP แทนอัตราเดิมสำหรับรอบบิลเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อลดค่าไฟฟ้าโดยการหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าเวลา Critical Peak ไปใช้ไฟฟ้าในเวลาอื่นแทน
          ทั้งนี้ อัตรา CPP เป็นอัตราที่ปรับปรุงอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าจากอัตรา TOU โดยอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มช่วง Critical Peak ตั้งแต่ 13.30 – 15.30 น.ของวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจะเป็นช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าแพงที่สุด โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าช่วงพีคที่ไม่ใช่ Critical Peak ลดลงจากเดิม 
          นายวีระพล กล่าวว่า มั่นใจมาตรการดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ด้านค่าไฟฟ้าจากการช่วยภาครัฐลดกำลังการผลิตไฟฟ้าช่วง Critical Peak ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการลดภาระการลงทุนขยายโรงไฟฟ้าในอนาคต และช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในภาพรวมได้ในที่สุด สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อเพื่อขอรับรายละเอียด คำแนะนำ และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทั้ง 3 การไฟฟ้า

          เกี่ยวกับ กกพ.
          คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการกำกับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีบริการอย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากันอย่างยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
          สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
          โทรศัพท์ 0-2207-3599 / Call Center 1204 
          โทรสาร 0-2207-3501 
          www.erc.or.th
          Facebook Page: สำนักงาน กกพ.