ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

สนพ. กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม ‘หาร 2 Talks’

          สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรม 'หาร 2 Talks' ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ 'รวมพลังหาร 2' โดยโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย, คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Liluna, คุณอมฤต เจริญพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท HUBBA Thailand, คุณอภิราม สีตกะลิน กรรมการผู้จัดการบริษัท ปาร์คพลัส จำกัด และคุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) ชวนสร้างวัฒนธรรมประหยัดพลังงาน "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์" ร่วมบรรยายโดยมี คุณเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (น้าเน็ก) ดำเนินหน้าที่เป็นพิธีกร และการแสดงแร็พหาร 2 โดย Urboy TJ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา15.30 – 16.30 น. และร่วมกิจกรรม 'หาร 2 Talks' ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.30 น. ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิล์ด ซิเนม่า (โรงที่ 15) เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 9

          15.30 – 16.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
          16.00 – 16.30 น. สื่อมวลชนถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และสัมภาษณ์
          16.30 – 19.20 น. สื่อมวลชนร่วมกิจกรรม 'หาร 2 Talks'
          19.30 น. จบกิจกรรม