ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

Gossip News: TPIPP มั่นใจประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าส่งผลภาพรวมการดำเนินงานไตรมาส 2 เติบโตต่อเนื่อง

          TPIPP มั่นใจประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกโรงของบริษัท โดยในส่วนโรงไฟฟ้าใหม่ TG 6 และ TG 4 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ได้ตามแผนธุรกิจพร้อมรับ Adder 3.50 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 90 MW
          "ภากร เลี่ยวไพรัตน์" กล่าวว่า อัตราการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกโรงของบริษัทในปัจจุบัน เป็นไปตามแผนธุรกิจ จึงมีความมั่นใจว่าภาพรวมการดำเนินงานไตรมาส 2 ของบริษัทจะมีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป