ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ปตท.สผ. จับมือ ดาคอน สาธิตนวัตกรรมในการเก็บตัวอย่างในระบบท่อ แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

          เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมมือกับ บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ได้สาธิตนวัตกรรมในการเก็บตัวอย่างในระบบท่อมาตรวจสอบ แก่ผู้บริหารและคณะทำงานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน นำโดย คุณอรรถพล อ่างคำ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารทดสอบต้นแบบการล้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. ซึ่งตั้งอยู่ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
          การสาธิตดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการงานวิจัย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทำงานของบริษัท ปตท.สผ. และทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยทาง ปตท สผ. ได้เป็นผู้ทำการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการเก็บตัวอย่างสารในระบบท่อ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และมีบริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้น