ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

เชลล์ จัดงานสัมมนา “Powering Progress Together” เปิดมุมมองขับเคลื่อนสู่อนาคตกับสุดยอดกูรูชั้นนำของเมืองไทย

          เชลล์ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนา
          "Powering Progress Together"
          เปิดมุมมองขับเคลื่อนสู่อนาคตกับสุดยอดกูรูชั้นนำของเมืองไทย
          ร่วมรับฟังหลากหลายทรรศนะเกี่ยวกับความสำคัญ ทิศทาง และแนวโน้มของพลังงาน การขับเคลื่อน และนวัตกรรมของโลกอนาคต ภายใต้หัวข้อ
          - นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชีวิตประจำวัน
          โดย นายไมเคิล จิตติวาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจ Google Thailand
          และ นายเรืองโรจน์ พูนผล ผู้บุกเบิกสตาร์ตอัพเมืองไทย
          - นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อบ้านและเมือง
          โดย ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
          และ ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
          - นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพลังงานกับการขับเคลื่อน
          โดย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)
          ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
          และนายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีก ภูมิภาคตะวันออก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
          วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09:30-12:30 น. (เริ่มสัมมนา 10:00 น.)
          ณ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ห้อง 6 ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์
          และขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ "Make The Future Thailand" พบกับนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต
          เวลา 13.30 น. ที่ควอเทียร์ แกลลอรี่ ชั้น M