ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ภาพข่าว: โซลาร์ดีมอบแผงโซลาร์ฯสนับสนุนงานวิจัย ให้แก่นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          นายสัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาแบบครบวงจร เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่มีบทบาทต่อการศึกษาไทย จึงมอบแผง LG Mono X2 และNeON แผ่นผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังไฟ 315 วัตต์ จำนวน 4 แผง ให้กับคณาจารย์และนิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อ "การลดความร้อนให้กับแผงโซลาร์เซลล์โดยติดตั้งระบบครีบอลูมิเนียม" และ "วัสดุและการแยกส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อนำวัสดุที่มีค่ากลับมาใช้ใหม่" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ รัชฏาวงศ์ (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิจัย และ นิลิตในโครงการเป็นผู้รับมอบ