กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sasol ประกาศเดินเครื่องผลิตในหน่วยผลิตที่ 5 และ 6 ของโครงการ Lake Charles Chemicals Project

เดินเครื่องผลิตแล้ว 6 หน่วย คิดเป็นกำลังผลิตรวมได้กว่า 86% จากทั้งหมดของโครงการ LCCPSasol ประกาศในวันนี้ว่า หน่วยผลิตแอลกอฮอล์ Guerbet ในโครงการ Lake Charles Chemicals Project (LCCP) ของเรา ได้เริ่มเดินเครื่องผลิตแล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา หลังจากที่หน่วยผลิตแอลกอฮอล์ Ziegler อ่านต่อ…