กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

เอ็ม บี เค ให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อม ดึงนวัตกรรมโซลาร์รูฟท็อปใช้ในธุรกิจ ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในระยะยาว

พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศนวัตกรรมต่าง ๆที่พัฒนาให้เป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตพลังงานทดแทนจึงถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นและที่เห็นอย่างเด่นชัดคือ การใช้ระบบโซล่าเซลล์ (Solar อ่านต่อ…