พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JA Solar จัดหาโมดูล 490MW ให้โครงการ UHV Transmission Project ของบริษัท Huanghe Hydropower Development

JA Solar ผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงระดับแนวหน้าของโลก ชนะการประมูลจัดหาโมดูลประสิทธิภาพสูง 490MW ให้แก่โครงการ ultra-high voltage (UHV) Transmission Project ของบริษัท Huanghe Hydropower Development ในมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน โครงการดังกล่าวมีขนาด 3.1GW และเป็นโครงการสาธิต UHV ชั้นนำของโลก อ่านต่อ…

AVA จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

บริษัท เอวาแกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("AVA") หนึ่งในเครือ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("ETC") ผู้ดำเนินโครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมขนาดกำลังการผลิต 4.0 เมกกะวัตต์ โดยตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง ตำบลหนองหลุม อำเภอ วชิรบารมี อ่านต่อ…