สิงหาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: TPCH ติดโผเข้าชิง Thailand Energy Awards 2019

คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) คุณนันท์นภัส สระบงกช- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) คุณยุพาวดี ไชยยะ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ( ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) คุณธาราศรี วงศ์ศรีวัฒนกุล (ที่ 4 จากขวา) และคุณปริญดา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GPSC รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2561

นายเสาร์ชัย สุขเกษม (แถวบนขวา) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต และคุณนิมิตร บุญประสานกิจ (แถวบนซ้าย) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการผลิต บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อ่านต่อ…

เชลล์ จัดการแข่งขัน ”Imagine the Future” จุดประกายเด็กไทยคิดค้นและจำลองสถานการณ์อนาคต ทีม BBA 21 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมบินไปแข่งต่อที่สิงคโปร์

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดการแข่งขัน Imagine the Future Scenarios Competition Thailand โครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนคิดค้นและนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์อนาคต ภายใต้หัวข้อ "พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม ของเมืองในเอแชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ในปี ค.ศ. 2050: อ่านต่อ…