เมษายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

EA ทะยานเริ่มบุ๊ครายได้วินด์ฟาร์ม “โครงการหนุมาน” พร้อมเดินหน้า EV เต็มที่หลัง ครม.ไฟเขียว ภาษีสรรพสามิต 0% ตลอด 3 ปี

EA คาดผลงานสดใสจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมเป็นหลัก เนื่องจากในไตรมาสแรกเริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน ที่ COD ไปแล้ว 90 เมกะวัตต์ ประกอบกับโครงการหาดกังหันรับผลบวกจากมรสุมลมแรงที่เลื่อนจากปลายปีมาเป็นเดือนมกราคมปีนี้ และเดินหน้าเต็มที่เตรียมพร้อมโรงงานผลิตแบตเตอรี่ รองรับ อ่านต่อ…