เมษายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

สเตอร์ไลท์ พาวเวอร์ ชนะประมูลโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าในบราซิล

– การลงทุนของบริษัทในภาคธุรกิจสายส่งไฟฟ้าของบราซิลมีมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการประกอบด้วยสถานีไฟฟ้าย่อย 6 แห่ง ที่มีกำลังผลิต 1.544 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA)

ในการประมูลโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าในบราซิลที่เสร็จสิ้นไปเมื่อไม่นานมานี้ ผลปรากฏว่า สเตอร์ไลท์ พาวเวอร์ (Sterlite Power) อ่านต่อ…