มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gossip News: UPA เดินหน้าลงทุนโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์

บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) ภายใต้การบริหารงานของบิ๊กบอสคนขยัน "อุปกิต ปาจรียางกูร" หลังคว้างานโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ กระแสสินธุ์ กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ก็ไม่หยุดนิ่ง เดินหน้าศึกษาโครงการลงทุนด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและต่อยอดรายได้ อ่านต่อ…

กรอ. ชวนผู้ประกอบการติดตั้ง “กังหันลมอัดอากาศ”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วม "โครงการขยายผลนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว" เพื่อรับการสนับสนุนการติดตั้ง "กังหันลมอัดอากาศ" อ่านต่อ…