พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rosatom เตรียมจัดแสดงโซลูชั่นพลังงานยั่งยืนในมหกรรม WFES ที่อาบูดาบี

Rosatom ซึ่งเป็นองค์กรพลังงานปรมาณูของรัฐบาลรัสเซีย เตรียมจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมหกรรม World Future Energy Summit (WFES) ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2561 ณ อ่านต่อ…