มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP อัพเดตโครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น "โครงการฮิดะกะ" ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 21 เมกะวัตต์ ว่าล่าสุดโครงการดำเนินงานไปมากกว่า 95% แล้ว โดยได้ทำการติดตั้งวางแผงโซลาร์เรียบร้อยทั้งพื้นที่, ติดตั้งสายส่งหลัก อ่านต่อ…

สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ชุมชน

สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจบ้านธรรมรัตน์ ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฟาร์มเห็ดครบวงจร ลดรายจ่าย สร้างรายได้เพิ่ม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมผลักดันเป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน เปิดโอกาสชุมชนต่างๆ อ่านต่อ…

โครงการ XCMG Apprentice สร้างผู้นำแห่งอนาคตในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง

โครงการ XCMG Apprentice ซีซั่นที่ 3 ได้ให้การต้อนรับผู้ฝึกงาน 5 คนจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมฝึกงานในโปรเจค "One Week CEO" โดยทุกคนได้สัมผัสกับ XCMG ผ่านมุมมองของผู้บริหาร ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองซูโจว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปตท. – ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น ลงนามสัญญาโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งกระสวยบนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) และ นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) อ่านต่อ…

กสอ. จัดพิธีปิดโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม(Industrial Energy Efficiency: IEE)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวทุกท่าน ร่วมทำข่าวพิธีปิดโครงการการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Energy Efficiency: IEE) ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 น 16:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ อ่านต่อ…