มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Heliatek ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบ BiOPV บนหลังคาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

จังหวัดชาร็องต์-มารีตีม ของฝรั่งเศส จับมือกับบริษัท ENGIE และ Heliatek ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบ BiOPV บนหลังคาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มของ Heliatek เกือบ 400 แผ่น ที่มีความยาว 2, 4 และ 5.7 เมตร กินพื้นที่รวม 500 ตารางเมตร ได้ถูกนำไปติดตั้งบนหลังคาโรงเรียนมัธยม Pierre Mendes อ่านต่อ…

Gossip News: “อุปกิต ปาจรียากูร” นั่งเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณอุปกิต ปาจรียากูร ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนคุณวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป แบบนี้ต้องปรับมือรัวๆ ให้เลยค่ะ ได้คนเก่งคนจริงมาทำงาน อ่านต่อ…

ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดงานสัมมนา สรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) และฟังปาฐกถาพิเศษ อ่านต่อ…

ET Energy to Build 61MWp Solar Project for UiTM in Malaysia

ET Energy, a global leading clean energy developer and operator has announced today that the company together with its partner Northwest Electric Power Design Institute Co., Ltd. ("NWEPDI") of China Power Engineering Consulting Group, have inked the turn-key EPC agreement with UiTM Solar อ่านต่อ…