ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

GPSC คัดเลือก 5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนด้านพลังงาน โครงการ GPSC Young Social Innovator 2020

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.เป็นประธานประกาศผลการคัดเลือกโครงการ GPSC Young Social Innovator 2020 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมมอบทุนสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาโครงงานให้มีประสิทธิภาพและใช้งานจริงในชุมชน ก่อนจะทำการตัดสินทีมผู้ชนะเลิศโครงการ YSI ซีซั่น 3 ในช่วงต้นปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโอกาสที่จะได้ไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ โดยมีผู้บริหาร GPSC และคณะกรรมการการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี