ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ภาพข่าว : ปตท.สผ. ครบรอบ 35 ปี สานต่อพันธกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

ดร. ปรัชญา ภิญญาวัธน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท   ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ (กลาง) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. และนายพงศธร ทวีสิน (ที่ 4 จาก ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีของการก่อตั้ง ปตท.สผ. บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย ซึ่งมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์  “Energy Partner of Choice” พิธีจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ ปตท.สผ.