ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

บางจากฯ จำหน่ายแอลกอฮอล์ราคาพิเศษให้ประชาชน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะจำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาดชนิดน้ำสำหรับทำความสะอาด ผลิตจากเอทานอลของ BBGI บริษัทในกลุ่มบางจากฯ  จำหน่ายให้ประชาชนในราคาพิเศษ ขนาด 500 มิลลิลิตรเพียงขวดละ 50 บาท  ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากประมาณ 1,150 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจะเริ่มจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่  6 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าของจะหมด) และจะทยอยจำหน่ายในปริมณฑลและต่างจังหวัดโดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป  ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการและวันที่จำหน่ายได้ที่ www.bangchakmarketplace.com หรือ call center 1651