ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: เสวนา SPU Tech Talk Season 6#6 “SHIPPOP พลิกโฉมขนส่งไทย มุ่งสู่ e-Logistics ยุคใหม่

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมตามโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการผนึกกำลังบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดเสวนา Tech Talk Season 6 #6 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในหัวข้อ "SHIPPOP พลิกโฉมขนส่งไทย มุ่งสู่ e-Logistics ยุคใหม่ " โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ (โมริ) CEO บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา SPU และผู้สนใจทั่วไปได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้เกี่ยวกับ Logistics ยุคใหม่ ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้