ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7:Enterprise ) ประจำปี 2563

          เป็นหลักสูตรการจัดการ Oracle บน Linux ในระดับ เริ่มต้น ถึง ระดับ Advance ใช้ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พร้อมขอ Course Outline ได้ที่ Thailand Training Center

          ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี 2563 ดังนี้

          - เดือน เมษายน 2563
             - Oracle Linux System Administration I ( Linux 7:Enterprise )
             - เริ่มอบรมวันที่ 27 - 30 ; 1 พฤษภาคม
             - ค่าอบรม 42,500 บาท / ท่าน
          - เดือน พฤศจิกายน 2563
             - Oracle Linux System Administration I ( Linux 7:Enterprise )
             - เริ่มอบรมวันที่ 23 - 27
             - ค่าอบรม 42,500 บาท / ท่าน

          รายละเอียดเพิ่มเติม
          1. Thailand Training Center เปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
          2. ในกรณีผู้อบรมไม่สามารถเข้าอบรมตามตาราง Training 2020 ท่านสามารถเลือกวันที่ท่านสะดวกได้ตามต้องการ
          3. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจาก Thailand Training Center ทุกท่าน
          4. ผู้เข้าอบรมต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม
          5. ราคานี้รวมห้องอบรม และ Coffee Break สำหรับผู้อบรมทุกท่าน

          เงื่อนไขการชำระเงิน
          1. ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
          2. ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
          3. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

          ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
          คุณอภิรัฐ โสภณมณี          
          Mobile : 089-408-6789
          ID Line : thaitc
          E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
          http://www.thailandtrainingcenter.net